Brukervilkår

1. VURDERING OG FORMIDLING

 1. Kostnadsfri vurdering. SPEIZ foretar kostnadsfri vurdering av situasjon og behov for hver enkelt bruker. Resultatet av vurderingen benyttes til å finne best egnede leverandører eller tilbydere.
 2. Kostnadsfri formidling. SPEIZ jobber aktivt med å finne alternativer og vil forsyne bruker med 3-5 egnede leverandører eller tilbydere basert på bruker sine ønsker. SPEIZ håndterer kommunikasjon og oppfølging med leverandører og tilbydere.
 3. Leietaker-score. SPEIZ kan utføre kredittsjekk på potensielle leietakere og formidle “leietaker-score” til utleier, basert på økonomisk soliditet, tidligere utleiere sin erfaring med leietaker og annen informasjon fra SPEIZ sin plattform. SPEIZ sin vurdering av leietaker er veiledende og kan ikke gi grunnlag for ansvar overfor utleier.

2. AVTALE

 1. Tilbyder og leverandør. Dersom bruker ønsker å benytte seg av en eller flere tilbydere eller leverandører forsynt av SPEIZ, kontakter SPEIZ den aktuelle tilbyder og bekrefter tilgjengelighet, pris og avtale.
 2. Digital kontrakt. SPEIZ har utarbeidet en digital standardkontrakt for avtale om leie som skal benyttes mellom utleier og leietaker. Bruk av annen leiekontrakt kan avtales mellom SPEIZ og bruker.  
 3. Kostnadsfri avtale. Bruk av SPEIZ sine tjenester er kostnadsfritt for bruker. Dersom bruker inngår avtale med en eller flere leverandører eller tilbydere gjennom SPEIZ sin plattform, har SPEIZ rett på betaling fra denne leverandøren eller tilbyderen.
 4. Ikke inngått avtale. Dersom bruker inngår avtale med leverandør eller tilbyder formidlet av SPEIZ utenfor SPEIZ sin plattform vil bruker miste tilgang til SPEIZ sin plattform.  
 5. Forsikring. Bruker og leverandør eller tilbyder må avtale forsikring.  SPEIZ kan håndtere forsikring etter bruker sitt ønske.

3. PRIS OG BETALING

 1. Pris. SPEIZ opplyser bruker om pris og alle kostnader før avtale inngås. Prisen er for hele avtaleforholdet, ekskludert merverdiavgift.
 2. Smart pris. SPEIZ kan gi bruker informasjon om optimal pris på bakgrunn av tilgjengelighet i markedet, tidligere leiepriser og annen tilgjengelig data.
 3. Betaling. For avtaler inngått gjennom SPEIZ sin plattform betaler bruker leieprisen til utleier på månedlig basis eller etter annen avtale mellom bruker og tilbyder.


4. VARIGHET

 1. Varighet. Denne avtalen er gyldig inntil den tilbakekalles av bruker.
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.