Vilkar for annonsering og utleie gjennom Speiz

1. ANNONSERING OG TILBUD OM LEIE

 1. Kostnadsfri annonsering. Annonsering og mottak av leie-forespørsler på SPEIZ sin plattform er kostnadsfritt for utleier.
 2. Kostnadsfri leietaker-formidling. SPEIZ jobber aktivt med å finne leietakere og videreformidler til utleier alle forespørsler om leie som mottas. SPEIZ håndterer kommunikasjon og oppfølging av leietaker i den grad utleier ønsker dette.
 3. Leietaker-score. SPEIZ kan utføre kredittsjekk på potensielle leietakere og formidle “leietaker-score” til utleier, basert på økonomisk soliditet, tidligere utleiere sin erfaring med leietaker og annen informasjon fra SPEIZ sin plattform. SPEIZ sin vurdering av leietaker er veiledende og kan ikke gi grunnlag for ansvar overfor utleier.

2. AVTALE OM UTLEIE

 1. Digital kontrakt. SPEIZ har utarbeidet en digital standardkontrakt for avtale om leie som skal benyttes mellom utleier og leietaker. Bruk av annen leiekontrakt kan avtales mellom SPEIZ og utleier.  
 2. Inngått avtale. Dersom utleier inngår avtale om leie med leietaker formidlet av SPEIZ innen en periode på seks (6) måneder, har SPEIZ krav på betaling for arbeid utført. Ved fornyelse av leieavtaler som har vart i over 6 måneder, har ikke SPEIZ krav på betaling for arbeid utført.
 3. Ikke inngått avtale. Dersom utleier ikke inngår avtale om leie med leietaker formidlet av SPEIZ, har ikke SPEIZ krav på betaling for arbeid utført.  
 4. Forsikring. Utleier og leietaker må eniges om forsikring.  SPEIZ kan håndtere forsikring etter utleier sitt ønske.

3. PRIS OG BETALING

 1. Utleier sin pris. Utleier angir ønsket pris for utleie-arealet ved registrering. Utleier kan selv endre pris når det måtte ønskes. Utleier må innberegne betaling til SPEIZ i sin angitte pris.
 2. Smart pris. SPEIZ kan gi utleier informasjon om optimal utleiepris på bakgrunn av tilgjengelighet i markedet, tidligere leiepriser og annen tilgjengelig data.
 3. Betaling. For avtaler om leie inngått gjennom SPEIZ sin plattform, mellom utleier og leietaker formidlet av SPEIZ, har SPEIZ krav på fem prosent (5%) av første års normale leie ekskludert merverdiavgift.
 4. Oppgjør. Utleier betaler fem (5%) prosent av leieavtalens totale verdi til SPEIZ. Betaling skal skje umiddelbart etter leiekontrakt er inngått. 


4. SIGNATUR OG VARIGHET

 1. Varighet. Denne avtalen er gyldig inntil den tilbakekalles av utleier. Bestemmelsene om avtale om utleie i 2.2 skal forstås slik at de varer som beskrevet uavhengig av om avtalen tilbakekalles.  
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.